EKOSYSTÉM, URBANISMUS

K tomu, aby orgány veřejné správy (stát, kraje nebo obce) využily co nejefektivněji svoje území, musí ho rozčlenit a určit, k čemu bude každá část území sloužit. Orgány veřejné správy dbají na to, aby zajistily potřeby občanů a zároveň ochránily přírodu a kulturní hodnoty území. Proces, ve kterém orgány určují, jak bude území vypadat a k čemu bude sloužit, se nazývá územní plánování.

Tento manuál slouží jako obecný přehled o tom, co je to územní plánování. Dozvíte se v něm, kdo územní plánování provádí a proč je potřebné. Manuál obsahuje stručný přehled jednotlivých nástrojů, které úřady v procesu územního plánování využívají.

Do územního plánování se může zapojit kdokoliv z veřejnosti. Obecné informace k čemu a jak se můžete vyjadřovat si můžete přečíst v manuálu Jak se zapojit do územního plánování. Účasti na územním plánování obce se pak věnuje manuál Jak se podílet na plánování obce.

Urbanismus je disciplína, jejímž cílem je zkoumat a plánovat vytvořené prostředí za účelem rozvoje sídelních útvarů (měst, vesnic) ve společensky funkční a udržitelné celky. Urbanistické projektování navrhuje uspořádání sídel, jejich částí a navazujících částí krajiny a navazuje tak na architekturu, popřípadě krajinnou architekturu. Ve střední, jižní a východní Evropě se pod termín urbanismus zpravidla zahrnuje i plánování sídel, které je složkou územního plánování. Více informací ZDE.

Základní informace

Územní plánování určuje podobu území

Územní plánování je proces, ve kterém orgány veřejné správy závazně určují, k čemu bude území složit a jak ho budou využívat. Při územním plánování orgány koordinují, ve kterých částech území se bude v budoucnu stavět a které naopak před výstavbou ochrání. Obce například určí, na kterých pozemcích bude v budoucnu stát škola nebo park, kde vystaví průmyslovou zónu nebo kudy povede silnice či obchvat.


Územní plánování slouží k tomu, aby stát spolu s obcemi a kraji zajistil, že území našeho státu se bude efektivně a udržitelně využívat a rozvíjet. Vedle hospodářských a sociálních potřeb člověka se zohledňuje i ochrana přírody, krajiny a další zájmy. Stát, obce a kraje dbají na to, aby podpořily udržitelný rozvoj svého území a vyhověly potřebám současné i budoucí generace.


Náš tip - přečtěte si: Co je to územní plánování? (frankbold.org)

Dotační zdroj

Zajímavé odkazy