ENERKOM SKCH, z.s.

ENERKOM SKCH, z.s. = konzultační a poradenská činnost v oblasti obnovitelných zdrojů energie, komunitní energetiky a péče o životní prostředí.

Poradenství –  MAS pro VÁS, tj. informační servis, osvěta, posudky, studie, soulady

    M-EKIS        projekty-mas/energetika-a-zivotni-prostredi/m-ekis/

    EnkoMAS   projekty-mas/energetika-a-zivotni-prostredi/enkomas/

    NZUL           nova-zelena-usporam-light     a  nova-zelena-usporam

Vzdělávání – obce, firmy, občané

Služby, monitoring a zpracování - žádosti, analýzy

    Strategie a koncepce - MEK, EM, SECAP

    Dotační asistence zpracování žádostí - NZU, NZUL, MF, NPO, MPO, MŽP, SFŽP

    Asistence při výběru dodavatele, zejména příprava podkladů pro tržní šetření a následné posouzení

    Projektová činnost, dokumentace 

 Výroba, investice                                                                                                                                                                               Sdílení

Kontakt: M. Samek jednatel@enerkom-skch.cz                                         L. Hovorková koordinator@enerkom-skch.cz 

Inspirace, vzdělávání: 

https://www.tzb-info.cz/

https://www.nsmascr.cz/projekty/zvysovani-odbornych-kompetenci-mistnich-akcnich-skupin-v-oblasti-energetickych-uspor/

KOMUNITNÍ ENERGETIKA a MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY

Národní síť místních akčních skupin připravila platformu komunitní energetiky, v rámci níž vzdělává prvních padesát energetických koordinátorů pro regiony. Jejich úkolem bude v rámci místních akčních skupin (MAS) pomáhat s přípravou projektů, doporučovat dotační programy a navazovat kontakty s projektanty a energetickými specialisty. Koordinátor komunitní energetiky by měl umět obcím navrhnout konkrétní kroky nutné k rozjetí energetických projektů a zapojení občanů. Důležitým startovním bodem je vytvoření regionální energetické koncepce jako dokumentu se základními daty o území.

Ve spolupráci s obcemi je mapován potenciál a příležitosti v úsporách energie a v obnovitelných zdrojích z energetického i finančního hlediska. Díky koncepci skupina dokáže nejen doporučit obcím na svém území, s jakými projekty začít a kam dále směřovat, ale poradí také s dotacemi, finančními výpočty nebo řízením energetiky na obecní úrovni.

Novinka: Postoje ke komunitní energetice

   Unie komunitní energetiky  

      Evropská federace občanských energetických družstev 

  Platforma pro KOMUNITNÍ ENERGETIKU

 

Co obci vlastně přinese komunitní energetika?

Už dnes mohou obce díky vlastním zdrojům energie ušetřit na nákladech a současně zajistí i nezávislé fungování kritické infrastruktury. Obnovitelné zdroje v obci navíc ukáží také občanům, že vlastní zdroje energie mohou dobře fungovat. Později se mohou občané a obec sdružit do energetického společenství, společně investovat a sdílet vyrobenou energii.


VLASTNÍ ZDROJE ENERGIE SE VYPLATÍ OBCI I OBČANŮM


Energetika dnes prochází radikální proměnou spojenou s velkými výkyvy v cenách fosilních paliv, ale také s novými příležitostmi pro města a obce stát se nezávislými na drahé dodávané energii a vyrábět elektřinu pro vlastní spotřebu i pro místní obyvatele.

Více informací najdete v  odkazech a KNIHOVNĚ níže.


Realizátoři v území:

Osvětlení - realizace a montáže: ELNZ  www.elnz.cz Nabídkový leták

Úspory energie: www.superty.cz

Elektřina a plyn pro vaši domácnost: TEDOM energie s.r.o

Více o ENERKOM SKCH, z.s.

Spolek  umožní energetické komunitě sdílet vyráběnou energii z obnovitelných zdrojů, přinese jejím členům přínos v podobě odborné pomoci a využití energetických služeb bez zbytečné administrativní zátěže.

Hlavním posláním spolku je společensky užitečná činnost, konkrétně přispívat ke zlepšování kvality života a životního prostředí a vyváženému rozvoji především území MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. (dále jen MAS SKCH, z.s.), při respektování zásad komunitně vedeného místního rozvoje – metody LEADER, partnerství a spolupráce, a to zejména poskytováním energetických a poradenských služeb svým členům a vyšší míry účasti svých členů na energetickém trhu.

Komunitní energetika - zajímavé informace

Pakt starostů a primátorů