UDRZITELNĚ- to je rozcestník pro oblasti, které jsou součástí péče MAS o životní prostředí a klima. Zahrnuje zajímavé informace a odkazy, kterými chceme inspirovat zástupce všech tří sektorů (veřejného, podnikatelského a neziskového) k inovacím a chytrým společným řešení ve prospěch všech místních obyvatel. Aby nezůstalo jen u myšlenek, doplňujeme také případné zdroje financování. Přejeme si, aby i ČLOVĚK zůstal na naší planetě UDRŽITELNÝ :-)

Náš tip - přečtěte si: Jak žít udržitelně? Přinášíme 7 tipů pro každodenní fungování (pozitivni-zpravy.cz)

ENERKOM SKCH, z.s. = Konzultační a poradenská činnost v oblasti obnovitelných zdrojů energie, komunitní energetiky a péče o životní prostředí.

Poradenství –  MAS pro VÁS, tj. informační servis, osvěta, posudky, studie, soulady

Chcete se stát členy spolku ENERKOM? Přihlášku ke členství najdete ZDE

Zde najdete informace o aktuálních službách, které pro vás naše MAS zajišťuje, většinou díky dotacím ZDARMA

Co je to komunitní energetika, v čem je prospěšná obcím i občanům a jak můžeme  nejen šetřit, ale díky vlastním zdrojům energie i sdílet vyrobenou energii nebo získat chybějící prostředky pro potřebné služby - to je téma ENERKOMŮ - lokálních energetických společenství. Vítáni jsou všichni zájemci.

Proč potřebujeme obnovitelné zdroje energií, jak využít vítr, slunce, bioplyn, biomasu, vodu, geotermální energie a kde na ně získáme prostředky?

Jak na úbytek biodiverzity, zachování biologické rozmanitosti, zelenou infrastrukturu? Co to jsou řešení inspirovaná přírodou? Jak vypadá udržitelné využívání půdy?

Odpady jako cenná surovina? Větrné parky na plovoucích platformách? Mohly by větrné elekrárny opravdu pokrýt celou spotřebu elektřiny ČR?

V jakém prostředí žijeme, zda mu prospíváme a pomáháme, nebo spíš ubližujeme, to je téma urbanismu, péče o krajinu a ekosystémy.

Víte, že EU se zavázala, že se do roku 2050 stane klimaticky neutrální? Za tímto účelem musí odvětví dopravy projít transformací, která si vyžádá 90% snížení emisí skleníkových plynů a zároveň zajistí občanům dostupná řešení. Odpovědi a řešení hledá tzv. udržitelná doprava a na svých cestách může přispět každý z nás.

Chceme být regionem zdraví, a proto s námi sledujte zajímavé vědecké objevy, vynálezy a nápady, které díky schopnostem člověka neustále zlepšují naše životy. 

Řada evropských států včetně našich sousedů na Slovensku, v Rakousku či Německu, mnohá města v těchto zemích, ale i například v Norsku už dávno plánují, financují a realizují opatření ke zmírnění dopadů změny klimatu v rámci svého území. I u nás už ale vznikají  dokumenty na nižší než národní úrovni, např. tzv. adaptační strategie nebo akční plány pro klima a energii.