ENERGIE

Udržitelná energie je způsob výroby, distribuce a spotřeby energie, který minimalizuje negativní dopady na životní prostředí a zároveň zajišťuje dostatečný zdroj energie pro budoucí generace. Udržitelná energie se snaží nahradit fosilní paliva, jako je ropa, uhlí a plyn, a namísto nich využívá obnovitelné zdroje energie, jako je slunce, vítr, voda, geotermální energie nebo biomasa.

Jednou z hlavních výhod udržitelné energie je její schopnost snižovat emise skleníkových plynů, které jsou zodpovědné za oteplování planety. Udržitelná energie také přispívá k ochraně přírody a krajiny a zlepšuje kvalitu vzduchu a vody.

Existuje mnoho způsobů, jak podpořit udržitelnou energii, například instalací solárních panelů na střechách budov nebo využíváním veřejné dopravy nebo jízdy na kole místo používání osobního auta. Můžeme také podporovat udržitelnou energii nákupem produktů z obnovitelných zdrojů nebo podporou společností, které se zabývají udržitelnou energií.

Je důležité, abychom se všichni zapojili do podpory udržitelné energie, a to jak na individuální, tak na společenské úrovni. Jen tak můžeme zajistit, že budoucnost naší planety bude zdravá a že budeme moci využívat dostatečný zdroj energie pro všechny generace.

Dotační zdroj

Zajímavé odkazy

První video popisuje komplexně fotovoltaiku v rodinném domě:

Druhé video popisuje a názorně ukazuje „ostrovní dům“ a veškerou jeho techniku: 

Třetí video je pokračováním druhého videa a rozebírá vše do detailu:

Dům pro budoucnost v Omicích

Na výstavbě domu se podílelo Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT a slouží proto i k testování technologií. Dům disponuje FVE o výkonu 10 kWp, bateriovým úložištěm o kapacitě 41 kWp a chytrým řízením. 

Zdroj: www.uken.cz