MAS pro VÁS

přehled služeb, které pro vás zajišťuje MAS

M-EKIS

Jedná se o mobilní službu v rámci území MAS SKCH - poradce přijede po domluvě za vámi a na základě zvoleného typu konzultace, které jsou hrazeny z projektu, proto ji máte ZDARMA, vám doporučí vhodná energetická opatření na míru pro vaši nemovitost i finanční možnosti.

Pro bližší informace klikněte na tlačítko vpravo.


SECAP

V souladu s naší střednědobou strategií Chráníme svůj životní prostor II zajišťujeme pro své členy vypracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (tzv. SECAP).

Jedná se o stěžejní střešní dokument, který obsahuje odborné návrhy konkrétních opatření v oblasti klimatu a energetiky, díky kterým zapojené obce splní své povinné cíle v oblasti snižování emisí jak v souladu s národními cíli, tak s cíli výrazné evropské iniciativy zaměřené na orgány místní a regionální správy, které se dobrovolně zavázaly ke zvýšení energetické účinnosti a používání obnovitelných zdrojů energie na území, jež spravují.

Více o problematice - Pakt starostů a primátorů

Pro další informace klikněte na tlačítko vpravo.


AKTUÁLNĚ

IEA Evropské unii předkládá desetibodový plán, jak snížit závislost na ruských dodávkách o více než třetinu a zároveň podpořit evropskou zelenou dohodu, s nouzovými možnostmi dalšího postupu.

 1. Nepodepisujte s Ruskem žádné nové smlouvy o dodávkách plynu.
  [Dopad: Umožní větší diverzifikaci dodávek v tomto roce i v dalších letech]

 2. Nahrazení ruských dodávek plynem z alternativních zdrojů
  [Dopad: Zvýšení dodávek plynu z jiných zdrojů o přibližně 30 miliard metrů krychlových během jednoho roku].

 3. Zavedení povinnosti minimálního skladování plynu
  [Dopad: Zvýšení odolnosti plynárenské soustavy do příští zimy].

 4. Urychlit zavádění nových větrných a solárních projektů
  [Dopad: Snížení spotřeby plynu o 6 miliard metrů krychlových během jednoho roku].

 5. Maximalizovat výrobu energie z bioenergie a jádra
  [Dopad: Snížení spotřeby plynu o 13 miliard metrů krychlových během jednoho roku].

 6. Přijmout krátkodobá daňová opatření z neočekávaných zisků, která ochrání zranitelné spotřebitele elektřiny před vysokými cenami [Dopad: Sníží účty za energii, i když ceny plynu zůstanou vysoké].

 7. Urychlit výměnu plynových kotlů za tepelná čerpadla
  [Dopad: Sníží spotřebu plynu o další 2 miliardy metrů krychlových během jednoho roku].

 8. Urychlit zlepšení energetické účinnosti v budovách a průmyslu
  [Dopad: Snížení spotřeby plynu o téměř 2 miliardy metrů krychlových během jednoho roku].

 9. Podpořit dočasné snížení teploty o 1 °C u spotřebitelů
  [Dopad: Snížení spotřeby plynu o přibližně 10 miliard metrů krychlových během jednoho roku].

 10. Zvýšit úsilí o diverzifikaci a dekarbonizaci zdrojů flexibility energetického systému
  [Dopad: Uvolňuje silné vazby mezi dodávkami plynu a bezpečností dodávek elektřiny v Evropě].

Celý článek naleznete ZDE.


Zajímavé odkazy