ZDRAVÍ, HYGIENA

Zdraví a hygiena jsou důležité pro každého z nás a je důležité se o ně starat, a to jak o fyzické, tak i duševní zdraví. V našem regionu chceme podporovat aktivity, které přispívají ke zdraví a wellness obyvatel. Též chceme podporovat sportovní aktivity a zdravý životní styl, například pořádáním a podporou různých sportovních akcí, které jsou určeny pro jednotlivce i pro celou rodinu, chceme klást důraz na aktivity místní sportovní kluby. Také chceme podporovat vzdělávání o zdraví a životním stylu, například prostřednictvím přednášek a workshopů o správné výživě a cvičení.

Dále chceme podporovat aktivity, které pomáhají udržet mentální zdraví obyvatel. To může zahrnovat pořádání různých vzdělávacích a rozvojových kurzů pro naše občany. V neposlední řadě chceme podporovat aktivity, které pomáhají udržet fyzické zdraví seniorů a zasadit se o to, aby měli dostatečnou péči a podporu.

Dotační zdroj

Zajímavé odkazy