ANALÝZY, STRATEGIE

Akční plán pro energie a klima  -  Energetická koncepce  -  Adaptační strategie

Adaptace na změnu klimatu je na národní úrovni řešena Strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (dále též "adaptační strategie"). Dokument byl připraven v rámci mezirezortní spolupráce, koordinátorem přípravy celkového materiálu bylo Ministerstvo životního prostředí. Adaptační strategie a její obsah vychází z Bílé knihy Evropské Komise „Přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému akčnímu rámci“ (2009) a je v souladu s Adaptační strategií EU, přičemž reflektuje měřítko a podmínky ČR. Vytvoření a implementace adaptačních plánů a opatření je nedílnou součástí závazků přijatých v rámci Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC) a Pařížské dohody. 

MAS bude v rámci své strategie Chráníme svůj životní prostor  podporovat aktivity, jež pomohou urychlit realizaci opatření v oblasti klimatu a energetiky v lokálním měřítku - propagací  a naplňováním cílů Paktu starostů a primátorů www.paktstarostuaprimatoru.eu, což je výrazná evropská iniciativa zaměřená na orgány místní a regionální správy, které se dobrovolně zavázaly ke zvýšení energetické účinnosti a používání obnovitelných zdrojů energie na území, jež spravují.

Nástrojem bude vedle informací o možnostech technické a/nebo finanční podpory pro rozvoj  především vytvoření společného akčního plánu pro udržitelnou energii a klima, vytváření sítí mezi signatáři Paktu a další relevantními činnosti, které podporují místní klimatická a energetická opatření na podporu efektivní realizace společného plánu.

Dotační zdroj

Zajímavé odkazy