INTERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Energetická náročnost budov - definice pojmů

 https://www.tzb-info.cz/